Kuks tento tajemný večer odhalil svá tajemství. 
 
Náš příběh z dob před 300 lety začal hned za mostem. Převozník uvítal vzácné hosty mezi dvěma břehy Labe, které hrabě Špork komponoval jako břeh ŽIVOTA - odkud lidé přišli na břeh SMRTI. V rodinné hrobce jste mohli potkat významného šlechtice, samotného hraběte F. A. Šporka, který zde v Kuksu založil velkolepé lázně. Nejdříve se rozzlobil, že lidé ruší jeho spánek, ale potom se rozpovídal o věhlasném Kuksu, který vybudoval a zaměstnal tam nadaného sochaře M. B. Brauna, který zde a v Braunově Betlémě zanechal svá dokonalá díla. Dokonce musela zasáhnout jeho choť, aby zase ulehl do hrobky, aby poutníci mohli pokračovat dál, po točitých schodech přímo do kostela. Tóny varhan, na které hrál pan A. Tauchman tuto akci naladily do tajemna, až se všem tajil dech. Útržky osudů se vám pokusily přiblížit hraběnka s baronkou, které neslušně v kostele klevetily. Jeptišky se raději modlily za ně, i za všechny přítomné. Duch Eleonory bloudil tento večer chodbami a kdo ho uviděl, tak se začal příjemně bát. No, vždyť i služebnictvo si už o všem šuškalo..... V lékárně u granátového jablka si o podivných praktikách povídaly služebné, které uklízely po milosrdných bratřích. Jen samotný mistr M. B. Braun byl na své sochy natolik pyšný, že stále hrdě o své práci všem vyprávěl. Však služebná říkala, že se nediví, že je stále svobodný... To zahradník varoval zlobivé děti před katem, který stále dokola brousil svou sekeru, aby byla dosti ostrá. Někdo z vás zas mohl potkat v zahradě podivnou ženu, která stále mluvila o zkáze zámku a pradlenku, která ji už dobře znala a musela uklidnit její duši, aby mohla v klidu večer usnout. Jenže kolem hřbitova se občas zjevila smrtka se svou kosou a upozorňovala, že smrt si nevybírá a číhá všude. Jedna hospodyňka se tolik bála, že i s večeří raději utekla ze zámku. No, poustevník zaslechl, že hrabě buduje v Novém lese Braunův Betlém a tak se chystal do zámku, aby se tam zeptal na práci. Protože i když byl hrabě prý často dost protivný, tak svých služebníků si vážil... No, kdo ví, jak to tehdá všechno bylo..... Kořenářka sbírala léčivé bylinky a vysvětlovala na jaké neduhy jsou. Čertům se od posledního "Reje čarodějnic v Braunově Betlémě" , natolik v Kuksu zalíbilo, že když přičichli k místnímu vínu, už tady zůstali. A Dominik Braun, který též rád popíjel tento lahodný nápoj se jen rozčiloval, jak ho čerti ruší od jeho práce, když svému bratrovi maloval návrhy soch. Šenkýřka se ani nezastavila, kolik měla práce. Anděl pak poutníky milým slovem vyprovodil a popřál jim šťastnou cestu. Zavřely se brány hospitálu, zhasly svíčky v zahradě a celý Kuks zase ulehl ke spánku. Věříme, že se příští rok znovu shledáme, a zažijeme spoustu nových příhod tajemného Kuksu. Touto cestou děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách této akce s názvem " Tajemný Kuks". Jsem ráda, že jsem měla štěstí na skvělé lidi, kteří do svých rolí dali srdce. Všichni dobrovolníci byli úžasní! A nebylo jich málo: 15 zastavení a 35 lidí tu pro vás v kostýmech hrálo od 17 do 22 hod. Moc mě těší, že se opět do akce zapojily studentky z dvorksého gymnázia. Vážený umělec Filip Pýcha mi pomohl se scénářem a napsal všem role přímo na míru! 
Hudebníci - K. Vik, D.  Jarošová, M. Pecnová v chodbě Hospitálu s názvem "Tanec smrti" připomněli ve skladbách, že smrt je všude kolem nás a na každého jednou ukáže. 
Než přijde ten čas, tak se, prosím, radujme z každého krásného dne, a buďme rádi, že jsou mezi námi lidé, kteří takové akce připravují, protože nic není zadarmo i čas je omezený a nikdo nevíme, jak dlouho na tomto světě budeme.... Ale už dost strašení! :-)  
 
Těšte se spolu s námi na příští rok a přijďte se zase příjemně bát.
 
Petra Hrdinová 
organizátorka, autorka akce i textu ve spolupráci s 
Národní kulturní památkou Kuks - kastelán Libor Švec 
Foto: Pavel Kratochvíl  
 
Děkuji všem! Petra Hrdinová Půjčovna Kostýmů DKnL.
Zdroj: https://www.kralovedvorsko.cz/co-se-deje/divadlo/tajemny-kuks-2017-vzpominka-na-akci-spolu-s-fotogalerii.html
© Královédvorsko.cz