BETLÉM

Kladu si otázku, zda-li každý kdo alespoň jednou v životě navštívil Braunův Betlém se zamyslel nad tím, proč tato historická památka, kterou nám zde zanechal hrabě F.A. Špork se svým dvorním sochařem M.B. Braunem stále chátrá?!
Jak je možné, že tito dva významní lidé dokázali za svůj krátký život vyprodukovat tolik krásných soch, ikdyž zdaleka neměli takové možnosti, jako máme my dnes?
Ptám se, jestli my všichni, kteří jezdíme obdivovat a s hrdostí ukazovat svým nejbližším, známým, láskám a především svým dětem tato nám srdci blízká místa - jsme ochotní udělat pro tuto památku něco, co by konečně postrčilo zodpovědné osoby k zásadnímu kroku?
Kdo jsou ty zodpovědné osoby?
...hlavně ti, kteří mají možnosti nakládat s financemi a především ti, kteří znají hodnotu tohoto uměleckého díla.
Pokud se bude o záchraně Betléma dalších pár let jen mluvit, tak nebude brzy co ukazovat svým nejbližším, známým, láskám a dětem. Ti by se v budoucnu určitě rádi procházeli v tomto kouzelném a zároveň tajemném místě, které se nachází v lese hned vedle obce Hřibojedy.
Tato obec se díky pár nadšencům o Betlém stará tak, abychom si my návštěvníci tento skvost mohli celoročně a bezplatně prohlížet a nemuseli klopýtat o odpadky, popadané větve atd.
Naučme hlavně naše děti, že je samozřejmostí památky chránit.
Proč?
Protože si přejeme, aby také jejich děti mohly obdivovat Jeskyni Garinovu, sv. Onufriuse, sv. Jana Křtitele s ovečkou, sv. Máří Magdalénu, studnu Jakubovu a především Narození Páně, Příchod Tří králů a sv. Huberta.
Tyto sochy totiž neodmyslitelně patří ke Kuksu, k tomu nejkrásnějšímu a nejcenějšímu co tady pro nás hrabě Špork zanechal.
Těším se na letošní slavnostní otevření Kuksu po rekonstrukci. Bude to určitě krásná a velkolepá oslava.
Jen Betlému se stále nějak nedostává pozornosti...
Děkuji spolku Betlémářů, že se ze všech sil snaží prosadit, aby se i Betlém dočkal tolik potřebné rekonstrukce tak jako Kuks, a konečně ho někdo zachánil před nenávratnou zkázou.
Obdivuji pana Pryšingera, který všechnu svoji energii vkládá do boje s úřady, aby na záchranu Betléma nebylo pozdě.
Stále dokola se řeší finance na různé opravy všeho možného i nemožného, tak prosím zkusme společnými silami otevřít oči těm, kteří o takových věcech rozhodují.
Jak? Třeba tím, že do Betléma přivedete své známé, kteří zde ještě nebyli.
Vždyť Braunův Betlém oslaví brzy 300 let od svého vzniku, a my všichni, kteří se tam rádi vracíme, bychom mu přáli také takovou oslavu, která bude v Kuksu.
Ta bohužel není v našich silách.
Proto pro letošní rok s dobrovolníky uspořádáme v Betlémě dvě akce pro malé i velké.
Ta první bude historicky doložená, ikdyž ne zcela přesná rekonstrukce jedné významné události:
30. 4. si přijďte spolu s námi připomenout „Rej čarodějnic“, který se v Betlémě konal za dob F. A. Šporka.
Budeme Vás předem informovat o této plánované akci 
Druhou plánovanou akcí bude tradiční „Večerní pochod Betlémem“, který se uskuteční první víkend v říjnu.
Proč vlastně děláme tyto akce zrovna v Betlémě a ne někde jinde, třeba v lesích kolem Dvora Králové?
1. Hlavně proto, že Betlém je srdeční záležitost.
2. Děláme to, na co nám stačí síly a finance.
3. Protože mnoho místních bohužel ani neví, že Betlém existuje. A opravdu to nejsou ty sochy, co jsou kvidění z vlaku...i když mají jistě také své kouzlo.
 
Braunovy sochy ale mají nevyčíslitelnou hodnotu a moderní sochy do baroktní krajiny rozhodně nepatří.
Pakliže jste tento článek dočetli až dokonce, jsem ráda, že vám myšlenka rekonstrukce Betléma není lhostejná.
Věřím, že se najdou lidé, kteří se do záchrany Betléma budou také angažovat.
Děkuji všem za pomoc při záchraně Braunova Betléma.
S přáním hezkého dne
Hrdinová Petra
www.pujcovnakostymudknl.cz